• maja
 • tomek jezierzyce 2014
 • mis grizzly
 • kamien2016
 • kamien jezioro
 • Beznazwy-1
 • tymek
 • baner www 1
 • adam jezierzyce 2014
 • jezierzyce 2014

PLAN TRENINGÓW W UKS GRIZZLY GDAŃSK:

MISIE - GRUPA DLA DZIECI POCZĄTKUJĄCYCH
PANDY - GRUPA DZIECI FUNNY JUDO
NIEDŹWIADKI - GRUPA ZAWODNICZA DZIECI DO LAT 10
GRIZZLY - GRUPA ZAWODNICZA DZIECI I MŁODZIKÓW
URSUSY - JUNIORZY, SENIORZY I DOROŚLI

 

 

 

UKS GRIZZLY GDAŃSK
ul. Wodnika 57
80-299 Gdańsk

Bank Millennium
57 1160 2202 0000 0002 3406 3688

judo.gdansk@gmail.com
502 285 108

Ilość treningów w tygodniu a przynaleźność do danej grupy prezentuje się następująco:

 • MISIE

Podstawowa ilość treningów w każdej filii wynosi 2 jednostki treningowe plus sobotni trening taktyczno-techniczny odbywający się w siedzibie głównej, czyli w ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57 w Gdańsku-Osowie. Ten ostatni trening jest łączony z grupą treningową Pand.

 • PANDY

Podobnie jak w przypadku Misiów obowiązują tu dwa treningi w tygodniu plus sobotni treningi w ZSO nr 2 w Gdańsku, który to jest właśnie łączony z dziećmi z Misiów z wszystkich filii naszego klubu.

 • NIEDŹWIEDZIE

Grupa ta uczęszcza na 6 treningów w tygodniu z tego trzy są łączone z grupą GRIZZLY - w poniedziałki, piątki i soboty. Obowiązkowe treningi dla tej grupy odbywają się we wtorki, środy, czwartki i soboty. Treningi łączone z Grizzly odbywające się w poniedziałki i piątki są fakultatywne, jednak wolelibyśmy by zawodnicy na nie uczęszczali.

 • GRIZZLY

Podobnie jak Niedźwiedzie - Grizzly mają sześć treningów w tygodniu, z tymże dla tej grupy wszystkie są treningami obowiązkowymi.

 • URSUSY

Grupa dla dorosłych: zarówno początkujących jak i byłych zawodników chcących się poruszać i rozruszać.

 • TRENINGI RODZINNE

Są to trening dla rodziców z dziećmi młodszymi, którzy chcą spędzić na sportowo sobotni poranek.

 

Bazując na bieżącym grafiku treningów zamieszczonym na stronie głównej następują poniższe rotacje w grupach zawodników [osoby, których nazwiska się nie pojawiają na liście pozostają w grupach, do których uczęszczały w zeszłym roku szkolnym]:

1. ZSO nr 2 i SP81

Nazwa grupy w nagłówku, to grupa docelowa:

 • MISIE 2 [sala nr 20]
 1. Mateusz Budyn
 2. Wojciech Wiśniewski
 3. Julian Cieślikiewicz
 4. Antoni Król
 5. Kajetan Misiuk
 6. Wojtek Szymański
 7. Alex du Co
 8. Hania Ziegert
 9. Hubisz Aleksander
 10. Kuba Trzpiot
 11. Łukasz Łoziak
 12. Mateusz Jędrzejczyk
 13. Bartosz Koska
 14. Kacper Groth
 15. Paweł Gawrysiak
 16. Marcin Winiszewski
 • PANDY
 1. Borkowski Patryk
 2. Dziamałek Antek
 3. Mikołaj Teszka
 4. Paweł Zdunek
 5. Szymon Dudka
 6. Szymon Rau
 7. Bik Adrian
 8. Kuba Sakowicz
 9. Jan Filipiak
 10. Benek Wojtaszewski
 11. Mikołaj Korzeniewski
 12. Mikołaj Grzesiak
 13. Ala Korejwo
 14. Krysia Ziegert
 15. Maja Chmielewska
 16. Piotr Kałduński
 17. Piotr Pietrosiuk
 18. Mateusz Sawczyszyn
 19. Radosław Szymański
 20. Wojtek Marciniak
 21. Edwin Gierej
 22. Antek Wierciński
 23. Michał Chodyniak
 24. Franek Gołaszewski
 25. Grzesiek Korejwo
 26. Martyna Kaszubowska
 27. Wiktor Zarzycki
 28. Oliwier Grubba
 29. Mateusz Wesołowski
 30. Łukasz Wesołowski
 • NIEDŹWIADKI
 1. Denis Szapałow
 2. Gustaw Trybek
 3. Jakubiniec Hubert
 4. Jerzy Witt
 5. Juszkiewicz Bartek
 6. Kuba Rzeczkowski
 7. Mateusz Grabarczyk
 8. Mateusz Sudół
 9. Piotr Dołżycki
 10. Piotr Rychter
 11. Płachecka Patrycja
 12. Robert Rode
 13. Stasiu Dąbrowski
 14. Tomek Rychter
 15. Turzyński Filip
 16. Adam Szefler
 17. Artur Arent
 18. Dominik Dworak
 19. Iwo Bubik
 20. Jan Olesiński
 21. Kacper Adamus
 22. Kajetan Mielczarski
 23. Maks Kryzel
 24. Michał Brzozowski
 25. Piotr Malasiński
 26. Victoria Lenz
 27. Milena Bobińska
 28. Zosia Kęcka
 29. Adrian Markowski
 • GRIZZLY
 1. Marcin Dykowski
 2. Maria Stola
 3. Bartek Brzozowski
 4. Dominik Borkowski
 5. Ala Płachta
 6. Krzysiek Skamielski
 7. Adrian Sałata
 8. Kacper Sałata
 9. Michał Jaremczuk
 10. Eryk Jodko-Narkiewicz
 11. Kacper Kaczmarek
 12. Kacper Płachecki
 13. Michał Dołżycki
 14. Maja Grochowiecka
 15. Mateusz Grochowiecki
 16. Tymon Kędziora
 17. Adam Molik
 18. Hubert Helowicz

 

2. SP 46 [Przymorze]

 • MISIE
 1. Kuba Tomaszkiewicz
 2. Krzyś Tomaszkiewicz
 3. Kajetan Bonikowski
 4. Szymon Dąbrowski
 5. Bruno Sochacki
 6. Olek Jabłonowski
 7. Tymon Kaleta
 8. Jan Nowak
 9. Mateusz Standerski
 10. Jakub Walaszczyński
 11. Ignacy Wójtowicz
 • PANDY
 1. Mazurek Oktawian
 2. Wasilewski Szymon
 3. Kacper Bróż
 4. Kuba Rudzik
 5. Tymon Kropidłowski
 6. Pielaszkiewicz Paweł
 7. Pielaszkiewicz Julian
 8. Kościelniak Franek
 9. Kolczyńska Ewa
 10. Julian Deptuła
 11. Tymon Tomaszkiewicz
 12. Tomasz Krupa
 13. Kamil Mirosławski
 14. Adam Soboszkiewicz
 15. Piotr Krupa
 16. Radek Kowalski
 17. Hubert Karolewski
 18. Ignacy Jodczyk
 19. Dominik Broma

 

3. ZKPiG nr 8 [Żabianka]

 • PANDY

 

 1. Karol Mager
 2. Szymon Odjas
 3. Kuba Bień
 4. Rafał Okrój
 5. Szymon Łozowicki

 

 

4. ZSO nr 8 [Zaspa]

 • PANDY
 1. Dominika Nowaczyk
 2. Piotr Nowaczyk
 3. Kacper Kapusta
 4. Mikołaj Korkosz
 5. Zosia Apollo
 6. Magda Kaczorowska
 7. Maciek Grzybowski
 8. Monika Grzybowska

W roku szkolnym 2016/2017 nabór do grup naborowych następował będzie poprzez zaliczenie testów wstępnych. Testy te będą polegały na wykonaniu zestawu kilku ćwiczeń badających takie cechy jak gibkość, wytrzymałość, siłę i szybkość. Wszystkie osoby chcące uczestniczyć w zajęciach w naszym klubie będą musiały przejść w/w testy celem przydzielenia do grupy o odpowiedniej sprawności fizycznej oraz umiejętnościach.

Egzaminy te będą odbywać się przez pierwsze dwa tygodnie września, a po tym okresie w soboty.

Informacja dotycząca grup naborowych [Misiów] w dzielnicy Osowa:

- testy odbywać się będą w sali treningowej nr 17 w ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57 w poniedziałki i piątki w godz. 16:45 - 17:30.

- przewidujemy założenie trzech grup naborowych w liczebności 16 dzieci maksymalnie w każdej, z których dwie będą w ZSO nr 2, a jedna w SP nr 81 przy ul. Siedleckiego. Do tej ostatniej uczęszczać będą dzieci najmłodsze oraz te, którym egzamin sprawi trudność. Nie będzie możliwa migracja z jednej grupy do drugiej - chyba, że zdecydują o tym trenerzy po zaobserwowaniu znacznego progresu lub regresu u ćwiczącego.

W przypadku pozostałych dzielnic planowane będzie założenie po jednej grupie Misiów w każdej filii, a osoby, które nie zaliczą testu naborowego będą miały możliwość poprawki co trzy miesiące i w ten sposób starania się o przyjęcie do grupy naborowej.

W celu przystąpienia do testów naborowych należy wypełnić poniższy formularz:

poniedziałek, 18 lipca 2016 18:51

Zmiany w regulaminie UKS GRIZZLY GDAŃSK

Na zebraniu Zarządu UKS Grizzly Gdańsk, które odbyło się w dniu 14.07.206 wprowadzono uchwałę zmieniającą kilka punktów oraz dodającą nowe w regulaminie UKS Grizzly Gdańsk. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 01.09.2016 r.

Nowy regulamin dostępny jest pod poniższym linkiem: REGULAMIN UKS GRIZZLY GDAŃSK.

Zmiany w regulaminie obejmują:

1. dodanie § 1 oraz § 2 określające działalność Klubu i jej zakres.

2. zmiany dotyczące przyjęcia nowych członków w poczet sekcji judo UKS Grizzly Gdańsk

a) nowa deklaracja członkowska zamiast zgody - będzie ona również obowiązywała już przyjętych zawodników [deklaracja się obecnie tworzy i pojawi się na stronie w niedługim czasie],

b) oświadczenie o stanie zdrowia lub badania sportowe wykonane w PMS - wszystko zależne od wieku trenującego,

c) obowiązkowe opłacenie składki na ubezpieczenie NNW w ramach uprawianie sportu walki judo - stawki zostaną podane w połowie sierpnia.

Wprowadza się też informację o konieczności opłacania składek członkowskich oraz konieczność wykupienia pakietu startowego w terminie do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia treningów. Obecnie w pakiet będą wchodzić: judogi biała, backnumber z imieniem i nazwiskiem, logo klubowe oraz koszulka klubowa - wartość pakietu wynosi 150 zł. Na treningach obowiązywać będą jedynie judogi z plecionki - wszelakie inne rozwiązania typu stroje od karate etc. etc. będą skutkowały niedopuszczeniem do zajęć.

3. Zmienia się zasady rezygnacji z członkowsta w Klubie: obowiązuje tu jedynie forma pisemna złożona na ręce trenera lub przesłana pocztą na adres klubu do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia. W innym wypadku członkowstwo nie ustaje i nadal istnieje obowiązek uiszczania składek. Zatem, jeśli zawodnik chce zrezygnować z zajęć w np. styczniu, to musi złożyć pismo do 20. grudnia.

4. Wprowadza się zapis mówiący o możliwości zawieszenie członkowsta w klubie na dany okres czasu tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Decydować o tym będzie Zarząd Klubu na pisemny wniosek zainteresowanego. Osoby, które dokonają samowolnego zawieszenia treningów na dany okres czasu, po ewentualnym wznowieniu członkostwa, będą zobowiązane do pokrycia składek członkowskich również za ten okres - np. osoba zawieszająca treningi w czerwcu po powrocie we wrześniu będzie zobowiązana do pokrycia składek za czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień wraz z obowiązującą zwiększoną opłatą o 20 zł za każdy miesiąc.

5. W związku ze zwiększeniem liczby treningów w tygodniu dla wszystkich grup poza grupą naborową [Misiami] wprowadzamy jednolitą stawkę niezależną od ilości treningów w tygodniu i wynosić ona będzie 100 zł miesięcznie. Przypominamy, że jest to składka członkowska niezależna od faktycznych obecności dziecka na zajęciach w miesiącu. Pojawia się również zapis dotyczący składek za tzw. treningi rodzinne, które pojawią się w naszej ofercie od września 2016 r.

6. Pojawia się zapis dotyczący tzw. pakietu startowego oraz kogo on obowiązuje.

7. Wprowadza się konieczność wykupienia ubezpieczenia NNW od sportów walki oraz określa się warunki jego wykupienia oraz przedłużenia. 

W Międzynarodowym Pucharze Polski "Młoda Europa" Solanin Cup udział wzięło łącznie 8 zawodników i zawodniczek z UKS Grizzly Gdańsk, którzy reprezentowali kategorie wiekowe U13, U11 oraz U9. Podróż męcząca, pod wspaniałą opieką trenerki Ani, ale warto było zahaczyć o Nową Sól w grafiku naszych turniejów. Zawody mocne, ponad 600 zawodników z 16 krajów całej Europy, ale nasze Misie pokazały, że potrafią walczyć i przywiozły z tej wyprawy 6 medali we wszystkich możliwych kolorach. Turniej toczył się przez dwa dni: w sobotę odbyły się walki U11 i U13, a w niedzielę walczyli najmłodsi z kat. wiekowej U11. Niedzielne współzawodnictwo przeplatane było campem szkoleniowym z udziałem dwóch wspaniałych zawodników: Tomoo Torii z Japonii oraz naszego rodzimego Olimpijczyka Pawła Zagrodnika. I choćby dla tego samego szkolenia techniczego warto było udać się do Nowej Soli. Jak to mawia jeden z organizatorów tych wspaniałych zawodów, Dariusz Giedziun, JUDO FOREVER!

Wyniki, po których widać mocny skok poziomu naszych zawodników, prezentują się następująco:

U9

- Tomasz Rychter [-26kg] - 3w, 1p - II m.

- Viktoria Lenz [-29kg] - 4w - I. m.

U11

- Stanisław Dąbrowski [-24kg] - 2p -  III. m.

- Piotr Rychter [-39kg] - 2p - miejsce niepunktowane

U13

- Alicja Płachta [-52kg] - 2p, 2w - III. m.

- Kacper Płachecki [-33kg] - 2p - miejsce niepunktowane

- Adrian Markowski [-30kg] - 1p - miejsce niepunktowane

- Maria Stola [-40kg] - 2p, 2w - II. m.

Gratulujemy i jesteśmy z Was wszystkich dumni!

Trenerzy!

Zapraszamy do galerii zdjęć z dzisiejszego pokazu na Festynie Sąsiedzkim na Przymorzu Małym - należy kliknąć na zdjęcie poniżej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości i autorstwa Pana Adama Jodko-Narkiewicz oraz Filipa Rau.

wtorek, 14 czerwca 2016 19:59

[Letni strój sportowy] Zamówienia

NINIEJSZE ZAMÓWIENIE JEST WIĄŻĄCE.

PROSIMY O ROZSĄDNY DOBÓR ROZMIARU: ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY!

ROZLICZENIE WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ U TRENERÓW!

PRZELEWY BĘDĄ ZWRACANE Z POKRYCIEM KOSZTU PRZELEWU.

PIERWSZĄ FAZĘ ZAMÓWIENIA ZAMYKAMY W NIEDZIELĘ 19.06.2016 O 22:00. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE BĘDĄ REALIZOWANE NA POCZĄTKU LIPCA.

ISTNIEJĄ DWIE OPCJE STROJU:

OPCJA nr 1: koszulka Kipsta F300 Junior + krótkie spodenki Kipsta R300 = 70 zł

OPCJA nr 2: koszulka Kipsta F300 Junior + krótkie spodenki Kipsta R300 + plecak Quechua Arpenaz 15L Junior = 105 zł


[OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY] KAMIEŃ KRAJEŃSKI [04.07 - 13.07.2016]

LICZBA WOLNYCH MIEJSC: 2/35

FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY >>KLIKNIJ<<


[OBÓZ JUDO] ZAKOPANE [01.08 - 15.08.16]

LICZBA WOLNYCH MIEJSC: 4/35

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>KLIKNIJ<<

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 10

NASI PARTNERZY

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, logowania, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

UKS GRIZZLY GDAŃSK

Linki

  

 

 

Znajdź nas na Facebook